רון סמוראי ושות' | משרד עורכי דין

רח' יצחק שדה 40 תל אביב 6721210. טלפון 03-5377112. פקס. 03-5377115. samoraey-r@bezeqint.net

"האמור בפרסום/מודעה אינו מהווה ייעוץ כלשהו ו/או המלצה כלשהי והסוכן/הסוכנות/האתר אינם נושאים באחריות כלשהי לתוכן המודעה/הפרסום. כל המסתמך על המודעה או הפרסום עושה זאת על אחריותו האישית
בלבד ומתבקש להתקשר במישרין עם הגוף ששמו נקוב במודעה/פרסום לקבלת מידע מפורט ועדכני".

פסקי דין במשפט מינהלי


מדינת ישראל נ. שפץ ואח'

עו"ד רון סמוראי ייצג בערעור בפני בית המשפט העליון דיירים שרכשו דירות חדשות בבניין שנבנה ע"י חברה קבלנית, והקבלן חרג מהיתר הבנייה ומתכניות בניין עיר שחלו על המגרש. בית המשפט העליון קיבל בתיק זה את עמדת ב"כ הדיירים, וקבע כי יש להעדיף את האינטרס שלהם על כל אינטרס אחר, לרבות אינטרס של שמירת שלטון החוק. משום כך קבע בית המשפט העליון כי יש להכשיר את היתר הבנייה המתייחס לדירות הדיירים ודחה את ערעור המדינה על פסק הדין של בית המשפט לעניינים מנהליים בבאר-שבע. יחד עם זאת ביחס לדירות ולקומות שבנה הקבלן בחריגה מההיתר, ואשר לא נמכרו, קבע בית המשפט כי איטרס שלטון החוק גובר וכי הקבלן לא יוכל להכשירן.

שמוניס שמעון ע"י ב"כ עו"ד רון סמוראי נ' מדינת ישראל, משרד לתשתיות הלאומיות

עו"ד רון סמוראי הגיש תביעה למתן צו מניעה להימנע מהפסקת עבודתו של שמעון שמוניס כמנהל מינהל החשמל, מינוי בתפקיד בכיר במשק החשמל הממונה ע"י הממשלה. בפסק הדין קיבל בית הדין את התביעה וקבע כי עקב פגם שנפל בשימוע שנערך למבקש, יש לבטל את הפיטורים ולהשיבו לתפקידו. עוד בפסק הדין קביעה עקרונית כי יש לבטל את השימועים הנערכים ע"י סגן נציב שרות המדינה וכי יש לבצעם ע"י מנכלי המשרדים הממשלתיים.


שבתאי קטש ע"י ב"כ עו"ד רון סמוראי נגד סאמי תלאווי - מנהל הבחירות בעיריית לוד ועמוס אדמון חגג:
עניינו של פסק הדין בפסילה של המועמד עמוס אדמון חגג מהתמודדות על ראשות העיר לוד.
בית המשפט המחוזי קבע בין היתר כי: "....לאור התשתית הראייתית שהניח המבקש בפני, אני קובעת כי עלה בידו להוכיח, לפי מידת ההוכחה הנדרשת במשפט אזרחי (אם לא למעלה מכך), כי הדומיסיל של המשיב אינו בעיר לוד. גרסת המשיב עצמו נמצאה תמוהה ולא הגיונית במידה רבה, וחלקים אחרים שלה נראים מתחמקים, והופכים את העיקר לטפל ואת הטפל לעיקר. לאור זאת, ולאור תצהירו של מר ספדי שלא נסתר, מצאתי לנכון לקבל את העתירה, ולפסול את מר עמוס אדמון חגג מלהתמודד בבחירות לעיריית לוד."

על פסק הדין הוגשה עתירה לבג"צ, ובג"צ בהרכב של שלושה שופטים בראשות הנשיא ברק דחה את העתירה וחזר ואישר את קביעות בית המשפט המחוזי והורה על פסילתו של המועמד.


סטאר מדיה הפקות בע"מ  ע"י ב"כ עו"ד רון סמוראי נ' הרשות לפיתוח הגליל
משרדנו ייצג את חברת סטאר מדיה הפקות בע"מ שזכתה במכרז להפקת כנס תיירות עבור הרשות לפיתוח הגליל. בין הצדדים נוצר סכסוך והוגשו תביעות הדדיות בגין הפרת חוזה שנכרת בין הצדדים.

בחוזה נקבעו שלושה שלבי ביצוע ,בסיום כל שלב זכאית חברת סטאר מדיה לתשלום. לאחר ביצוע השלב השני פנתה חברת סטאר מדיה בדרישה לתשלום מהרשות וזאת מצידה טענה כי לא הושלם השלב השני ודחתה את הדרישה. החברה משנקלעה לקשיים עקב אי ביצוע התשלום הפסיקה את עבודתה. בפסק הדין קבע בית המשפט כי חרף חשיבותה של תניה הקובעת את השלבים השונים המזכים את המפיק בתשלום, ניסוחה עמום וכי מעיון בתנאי המכרז עולה כי אין התאמה בין תנאיו לבין שלבי הביצוע שנקבעו בחוזה.

בית המשפט קבע כי עמימות בחוזה פועלת לרעת המנסח, קרי הרשות ומסקנה זו מקבלת משנה תוקף שעה שמדובר בחוזה – רשות. ככל רשות ציבורית מוטלת על הרשות לפיתוח הגליל החובה לנהוג בתום-לב ובהגינות כלפי האזרח, ולכן היה מחובתה לציין במפורש ולהבהיר את תנאי התשלום.
בית המשפט קבע כי הרשות היא זו שהפרה את החוזה והפסקת העבודה היא פועל יוצא של הפרה זו. ולכן על הרשות לשלם לחברת סטאר מדיה את התשלום השני בסך 117,182 ₪, וכן הוצאות בסך 30,000 ₪.חזרה לפסקי דין