רון סמוראי ושות' | משרד עורכי דין

רח' יצחק שדה 40 תל אביב 6721210. טלפון 03-5377112. פקס. 03-5377115. samoraey-r@bezeqint.net

"האמור בפרסום/מודעה אינו מהווה ייעוץ כלשהו ו/או המלצה כלשהי והסוכן/הסוכנות/האתר אינם נושאים באחריות כלשהי לתוכן המודעה/הפרסום. כל המסתמך על המודעה או הפרסום עושה זאת על אחריותו האישית
בלבד ומתבקש להתקשר במישרין עם הגוף ששמו נקוב במודעה/פרסום לקבלת מידע מפורט ועדכני".

פסקי דין בדיני בנקאות


מיכאל קרניאל ע"י ב"כ עו"ד רון סמוראי נגד בנק הפועלים
משרדנו הגיש בשם מרשנו ערעור על פסק דין בבית משפט השלום שניתן בעפולה, בו ניתן פסק דין הדוחה את תביעתו בה ביקש למנוע מהבנק לממש משכנתא על קרקע בבעלותו שמושכנה לטובת אשראי שנטלו אביו ואחיו. בפסק הדין שבערעור קבע בית המשפט המחוזי כי לשון שטר המשכנתא נועד להבטיח כל חוב קיים או עתידי של המערער, עם זאת קבע בית המשפט כי לא ניתן להחיל חוב עתידי על עסקה שטרם נולדה בזמן יצירת המשכנתא,  שכן חשבון "צלע תבור" לא היה קיים במועד החתימה על שטר המשכנתא. עוד קבע בית המשפט כי הבנק גם לא הסביר למערער על סיכון זה שנוטל על עצמו וכי הבנק נהג בחוסר תום לב ולא דיווח למערער כי המשכנתא תחול גם חובות "צלע התבור".
מדובר בפסק דין העוסק בתוקפה של ערבות שאינה מוגבלת בזמן ובסכום והיא נעשית אף לחיובים עתידיים של הנערב. בית המשפט קבע כי יש לבחון ערבות מעין זו בזהירות וכי יש להחיל על הבנק חובות תום מוגברות בזמן עריכת שטר ערבות מעין זה.
הערעור התקבל , המשכנתא נמחקה ונפסקו הוצאות בסך 20,000 ₪ לבנק הפועלים.

סטאר מדיה הפקות בע"מ ע"י ב"כ עו"ד רון סמוראי נגד בנק המזרחי המאוחד בע"מ
משרדנו ייצג חברה בערעור לפי חוק שיקים ללא כיסוי, על הגבלת חשבון החברה בעקבות סכסוך עם בנק המזרחי המאוחד. הבנק מנע מהחברה את המשך הפעילות, סירב לפרוע שיקים של החברה, והחזיר 42 מהם תוך הגבלת חשבון החברה, וסירב למתן הלוואה אותה התחייב. הערעור נטען כי הבנק פעל בניגוד למוסכם בין הצדדים ובחוסר תום לב תוך שהוא גורם לחברה לנזקים לא מבוטלים. בפסק הדין קבע בית המשפט כי דין הערעור להתקבל וכי היה על הבנק לפרוע את השיקים. לפיכך ביטל בית המשפט את הגבלת חשבון החברה וחייב את הבנק בהוצאות משפט בסך 20,000 ₪.חזרה לפסקי דין