רון סמוראי ושות' | משרד עורכי דין

רח' יצחק שדה 40 תל אביב 6721210. טלפון 03-5377112. פקס. 03-5377115. samoraey-r@bezeqint.net

"האמור בפרסום/מודעה אינו מהווה ייעוץ כלשהו ו/או המלצה כלשהי והסוכן/הסוכנות/האתר אינם נושאים באחריות כלשהי לתוכן המודעה/הפרסום. כל המסתמך על המודעה או הפרסום עושה זאת על אחריותו האישית
בלבד ומתבקש להתקשר במישרין עם הגוף ששמו נקוב במודעה/פרסום לקבלת מידע מפורט ועדכני".

מכרזים
♦ הזמנה להציע הצעות לרכישת נכס מקרקעין ברח' מגדים 22 ירושלים. מועד אחרון להגשת הצעות - יום 20.9.16 בשעה 16:00.

    קישור להזמנה ולשמאות.

    קישור לטופס הצעה ולחוזה.

    שימו לב המועד להגשת הצעות הוארך והמועד המעודכן הוא 20.9.16. כמו כן הצעות מתחת ל-6,000,000 ש"ח לא יתקבלו.

    הנכס נמכר​!