רון סמוראי ושות' | משרד עורכי דין

רח' יצחק שדה 40 תל אביב 6721210. טלפון 03-5377112. פקס. 03-5377115. samoraey-r@bezeqint.net

"האמור בפרסום/מודעה אינו מהווה ייעוץ כלשהו ו/או המלצה כלשהי והסוכן/הסוכנות/האתר אינם נושאים באחריות כלשהי לתוכן המודעה/הפרסום. כל המסתמך על המודעה או הפרסום עושה זאת על אחריותו האישית
בלבד ומתבקש להתקשר במישרין עם הגוף ששמו נקוב במודעה/פרסום לקבלת מידע מפורט ועדכני".

פסקי דין בדיני חוזים

אלי טל נגד אוטו דיל מכירות רכב (1997) בע"מ ע"י ב"כ עו"ד רון סמוראי
משרדנו ייצג את חברת אוטו דיל בתביעה בה דרש אחד מלקוחותיה לחייבה בסך 517,913 ש"ח בגין אי מילוי התחייבות בשלמותה לרכישה חוזרת של המכונית, וזאת למרות שהמכונית נרכשה ע"י החברה ושולם לתובע סך 402,000 ש"ח. עוד במסגרת מילוי התחייבות החברה חתם התובע על כתב קבלה וסילוק במסגרתו וויתר על כל טענה ו/או תביעה נגד החברה. החברה דרשה לדחות את התביעה על הסף בשל החתימה על כתב הוויתור ואילו התובע טען כי יש לבטל את כתב הוויתור משם שלטענתו לא היה לו כל תוקף.
בית המשפט קיבל את טענותינו לפיהן אין כל עילה לבטל את כתב הוויתור שנחתם וכי כתב הוויתור מחייב את התובע ולפיכך דחה את התביעה על הסף וחייב את התובע בהוצאות בסך 3,500 ש"ח.יעקב טל ע"י ב"כ עו"ד רון סמוראי נגד שמריה נכסים והשקעות בע"מ
משרדנו ייצג את מר יעקב טל בגין אי תשלום דמי תיווך המגיעים מכוח הסכם חוזי בינו לבין שמריה נכסים והשקעות בע"מ. המחלוקת בין הצדדים הייתה בדבר פרשנות ההסכם למתן שירותי תיווך שנחתמה בין הצדדים. בפסק הדין קבע בית המשפט כי דין התביעה להתקבל ועל שמריה נכסים והשקעות בע"מ לשלם דמי תיווך למר יעקב טל בהתאם לכתב התביעה, וכן את הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד.

עו"ד יהושע ננר נגד עובד מזרחי ויוסף חביב ע"י ב"כ עו"ד רון סמוראי
עניינו של פסק דין זה בסכסוך בין חברי קבוצת רכישה לבין המארגנים של הקבוצה שביקשו לבצע שינוי ת.ב.ע למגרש שנרכש ועליו נבנה הבניין של חברי הקבוצה. משרדנו ייצג את המארגנים שביקשו שעו"ד הנאמן של הקבוצה יחתום על שינויי ת.ב.ע כנדרש ממנו. בית המשפט קיבל את עמדת המארגנים שיוצגו על ידי משרדנו, וקבע כי על עו"ד ננר, הנאמן, לחתום על הבקשה כנדרש.


חזרה לפסקי דין