רון סמוראי ושות' | משרד עורכי דין

רח' יצחק שדה 40 תל אביב 6721210. טלפון 03-5377112. פקס. 03-5377115. samoraey-r@bezeqint.net

"האמור בפרסום/מודעה אינו מהווה ייעוץ כלשהו ו/או המלצה כלשהי והסוכן/הסוכנות/האתר אינם נושאים באחריות כלשהי לתוכן המודעה/הפרסום. כל המסתמך על המודעה או הפרסום עושה זאת על אחריותו האישית
בלבד ומתבקש להתקשר במישרין עם הגוף ששמו נקוב במודעה/פרסום לקבלת מידע מפורט ועדכני".

פסקי דין במשפט מסחרי


מגדלי הסנהדרין בע"מ ואח' נ. אהרון אליעזר פוזנרסון
חברת מגדלי הסנהדרין ביקשה לבטל פסק בוררות שניתן נגדה וחייב אותה לשלם למשיב כ-1,200,000 ש"ח. בית המשפט קיבל את התביעה שהוגשה ע"י משרדנו, תוך קבלת כל הטענות שניטענו נגד הליך הבוררות, ובהליך חריג ביטל את פסק הבוררות ואף קבע כי אין לחזור לבורר שדן בתיק. בית המשפט קיבל את הטענות כי הבורר הסתמך על ראיות שלא הוצגו בפני מרשתנו, קיים מפגשים פרטיים עם הצדדים שלא תועדו ואף התייעץ בנושאי הבוררות עם עורכי דין, כל זאת ללא תיעוד וללא ידיעת הצדדים. בית המשפט אף חייב את המשיב בהוצאות בסך 10,000 ש"ח

י.א. מתן שירותי ניקיון אחזקה וכ"א בע"מ ע"י ב"כ עו"ד רון סמוראי נגד עיריית לוד

חברת מתן שירותי ניקיון ותחזוקה הגישה תביעה בגין אי תשלום תמורה עבור שרותי ניקיון אותם סיפקה לעיריית לוד. בפסק הדין נקבע כי טענת הנתבעת לקיזוז הופרכה מחקירה נגדית של עדי הנתבעת, זאת ועוד קבע בית המשפט כי הנתבעת פעלה בחוסר תום לב מהותי המשמיט כל זכות שהייתה אם הייתה כזאת. התביעה התקבלה במלואה, הנתבעת חויבה בסכום של 993,619 ₪, לנתבעת וכן חויבה בהוצאות שכר טרחת עורך דין בסך 22,000 ₪. 

משה נייזוב  נגד מאיר אוחיון וחברת אוטודיל ע"י עו"ד רון סמוראי
משרדנו ייצג את חברת אוטו דיל שנתבעה כי שיתפה פעולה עם נוכל, מכרה לתובע רכב, קיבלה כספים ולא מסרה את הרכב. בפסק הדין קבע בית המשפט כי לחברה אין שום קשר לאותו נוכל והעובדה שהנוכל לכאורה, הצליח להערים על התובע אין בה כדי להטיל דופי במעשיה של הנתבעת, עוד קבע בית המשפט כי התובע הוא זה שהתרשל בהתנהלות עם אותו נוכל ו ודין התביעה להידחות.

י.א. תדמית שיווק וניהול פרוייקטים בע"מ ואח' ע"י עו"ד רון סמוראי נגד יצרני יינות ומשקאות אפרת בע"מ
משרדנו ייצג את חברת  י.א. תדמית שיווק וניהול פרוייקטים בע"מ שסיפקה שירותים לחברת יצרני יינות ומשקאות אפרת בע"מ בתביעה לתשלום עבור שירותים אותה סיפקה, בית המשפט קיבל את התביעה כמעט במלואה.

עו"ד איריס ברנד נגד אוטודיל ע"י עו"ד רון סמוראי ו טלקאר חברה בע"מ
משרדנו ייצג את חברת אוטודיל בתביעה שהתנהלה מולה לביטול הסכם והשבת כספים וכן לפיצוי בגין הוצאות, עו"ד הדין איריס ברנד טענה כי שבעוד שהוצג בפניה רכב תקין התגלו בו לאחר תקופה קצרה פגמים מהותיים. בפסק הדין קבע בית המשפט כי אוטודיל הוכיחה כי הוצגו בפני התובעת את ליקויי הרכב וזאת מצידה החליטה לרכוש את הרכב עת היה באחריות יצרן, עוד נקבע באשר לאוטו דיל לא הוכחו ההטעיות האמורות, הן בדבר המצגים שנטענו והן בדבר הליקויים שנטענו למעשה והיותם קיימים בעת ביצוע העסקה, התביעה נדחתה והתובעת חויבה בהוצאות שכר טרחת עו"ד בסף 3500 ₪ לכל אחת מהנתבעות. 

א.יונה מבנים להשכרה 1986 בע"מ ע"י ב"כ עו"ד רון סמוראי נגד שמואל וסרמן
משרדנו ייצג את חברת א.יונה מבנים להשכרה 1986 בע"מ בתביעה בגין אי תשלום שכר דירה בהתאם למוסכם. בפסק הדין קבע בית המשפט כי התביעה הוכחה במלואה.

שמואל וינקלר ע"י ב"כ עו"ד רון סמוראי נגד קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ
משרדנו ייצג חקלאי ששדהו ניזוק מקרה שגרמה לפגיעה קשה ביבול. הנתבעת חברה ממשלתית שביטחה את היבול פיצתה את החקלאי בסכום נמוך מאוד בטענה כי רק חלק קטן מהיבול ניזוק. לאחר חקירת השמאים מטעם הנתבעת, והבאת חוות דעת מומחה מטעם התובע, קיבל בית המשפט את מרבית התביעה וקבע בין היתר כי התשלום בוצע באופן חסר תוך קיפוח זכותו של התובע לקבל את מלוא הנזק שנגרם לו כתוצאה מהאירוע הביטוחי שהיה מכוסה באמצעות הפוליסה, שעה שהנתבעת התעלמה מנתונים הכרחיים אשר עולים מהוראות חוזה הביטוח ומהשכל הישר והגיונם של דברים. בית המשפט פסק לטובת התובע את הפיצוי החסר, וכן חייב את הנתבעת להשיב לתובע את ההוצאות שהוציא בתביעה, לרבות אגרה, תשלום לשמאי מטעמו, תשלום לשמאי מטעם בית המשפט ובנוסף שכ"ט עו"ד בסך 10,000 ש"ח + מע"מ.
חזרה לפסקי דין